Årslev Symfoniorkester

Dette orkester er grundlagt i 1981 af den nuværende dirigent Henning Kjær. Det består for størstedelen af folk fra Årslev og omegn.
Øvested er Broskolen i Årslev, som også fremover er øvested for det forenede Årslev-Hindsholmorkester.

Repertoiret er den lettere klassiske musik. Der afholdes kirkekoncerter og lignende rundt omkring på midtfyn samt et weekendkursus også for udefrakommende 1 gang om året, sædvanligvis i februar.
Et tidligere år tog en del af medlemmerne på venskabsbesøg til et tilsvarende orkester på Bornholm.

Se orkestrets brochure Her