Hindsholm Musikforening.

Forårskoncerten 2014


Forårskoncert i Dalby 2014
Det faste samarbejde mellem Hindsholm Musikforenings Orkester og Aarslev Symfoniorkester har nu fungeret et par år til begge orkestres
og forhåbentlig også til publikums tilfredshed, og efter en velbesøgt nytårskoncert i Kertemindehallen var man nu nået frem til årets forårskoncert.
Den spilledes to gange, og den nordøstfynske udgave fandt sted onsdag den 7. maj kl. 19.30 i Dalby Forsamlingshus.

Symfoniorkesteret spillede under ledelse af Henning Kjær, og der stod traditionen tro både populære og mere seriøse toner på programmet.
Der indledtes med ouverturen til Rossinis opera ”Barberen i Sevilla”, og derefter fulgte Adagiosatsen
af Felix Mendelssohn-Bartholdys symfoni nr. 3, også kaldet ”den skotske”.
På programmet stod også H. C. Lumbyes Amelievals, tre danse fra Delibes’ ”Kongen morer sig”,
et udtog af populære Andrew Lloyd Webber –melodier og J. P. Sousas march ”The Liberty Bell”.
I to af koncertens numre medvirkede et par unge cellister fra den kommunale musikskole i Aarslev, som har været ”i praktik” i amatørsymfoniorkesteret.

Derudover var der to små afdelinger for hhv. orkesterets strygere og orkesterets blæsere.
Strygerne spillede J. S. Bachs berømte Air og et Peder Holm–arrangement af den irske folkemelodi ”Londonderry Air”.
Blæsernes afdeling bestod af to marcher af vidt forskellig karakter.
Den ene en fornem gammel militærmarch komponeret af ingen ringere end Ludwig van Beethoven.
Den anden den traditionelle svenske march ”Kgl. Södermanlands Regiments March”.