Historisk s. 8. 2008-

<8. januar 2008. "Vores" Anne-Marie har ladet sig interviewe til Kjerteminde Avis sammen med datteren Pernille og gør en nydelig reklame for dette orkester. Se den HER►
I de gode gamle dage var der en masse folk på Hindsholm, der kunne spille violin. De bedste af dem spillede i Hindsholm Musikforenings Orkester. Men som tiden gik, blev der færre og færre, der spillede de traditionelle orkesterinstrumenter. Efterhånden kom orkestermedlemmerne fra hele ”trekantområdet” Odense – Nyborg – Kerteminde, hvor Hindsholm tidligere nærmest havde været selvforsynende med musikere. I 2012 var man nået dertil, at man til nytårskoncerten måtte udvide orkesteret med ca. det samme antal assistenter, som der var faste orkestermedlemmer. Noget lignende gør sig gældende i stort set alle traditionelle amatørorkestre i dag.

Hindsholm-orkesterets dirigent Henning Kjær var også leder af Aarslev Symfoniorkester. Dette orkester manglede især blæsere, hvor det til gengæld kneb med strygere for Hindsholm-orkesteret. Det var derfor oplagt, at man lavede et fast samarbejde mellem de to orkestre, der siden da i praksis har fungeret som ét orkester. Samarbejdet betød også, at de ugentlige prøver blev flyttet til skolen i Aarslev.
Dalby Forsamlingshus, hvor orkesteret har haft fast tilholdssted siden 1930’erne, lægger dog stadig lokale til forårskoncerten.

Samme solist gennem 70 år Violinisten og bratschisten Knud Aage Larsen stammede fra Raagelund, og havde siden sine unge dage haft tilknytning til Hindsholm Musikforenings Orkester. Ved en koncert i 1940 var han den ene af solisterne i H. C. Lumbyes ”Koncertpolka for to violiner”, og han er i årenes løb ofte vendt tilbage som solist ved orkesterets forskellige mærkedage. Efter en lang musikerkarriere i hhv. Det kgl. Kapel og Odense Symfoniorkester boede han på sine gamle dage i Aasum. Han var stadig aktiv som musiker og solist, og ved orkesterets 80 års jubilæumskoncert var han - som næsten 93 årig - igen solist i Lumbyes koncertpolka.

Her ses programmerne for de 2 koncerter: