Hindsholm Musikforenings

Nytårsrskoncert 15. januar 2017


Foto: Emil Andresen, Kjerteminde Avis.