Hindsholm Musikforenings

Nytaarsrskoncert 14. januar 2018

Herunder ses de 2 solister
Traditionen tro fyldte ca. 500 mennesker Kertemindehallen til nytaarskoncerten søndag eftermiddag den 14. januar 2018, og som altid var der en god stemning i hallen. I sommeren 2016 var der paa Sortebrødre Torv i Odense en række populære koncerter med ”Grønttorvets Promenadeorkester”, et 14-15 mands orkester bestaaende fortrinsvis af konservatoriestuderende incl. de to faste sangsolister Stine Danving og David Kragh Sørensen. Repertoiret var for en stor dels vedkommende populære melodier fra perioden ca. 1930 – 1970, heriblandt bl.a. filmmusik og grand prix-melodier. Orkesterets formand overværede flere af koncerterne, og paa den maade fik Hindsholm Musikforening forbindelse med nytaarskoncertens to solister.

Billeder fra nytaarskoncerten 2018. Foto: Emil Andresen, Kjerteminde Avis

Hindsholm Musikforenings Orkester og Aarslev Symfoniorkester under ledelse af Henning Kjær
Solist David Kragh Sørensen
Solist Stine Danving
Solisterne i en munter duet
Et optrin fra ”Frøken Nitouche” (Sagen er den …..)
Pause. Som noget nyt er cafeteriet i aar bagest i hallen
Et nyt samarbejde mellem koret Sine Nomine og Nenia Brassband / FDF Odense Musikkreds. Her i aabningsnummeret fra Disney-filmen ”Løvernes Konge”
Grand prix melodien ”Skibet skal sejle i nat” slutter med et kys. I Stines og Davids tilfælde er det ikke kun et ”teaterkys” !
Bifald fra publikum med Kertemindes nye borgmester Kasper Olesen i midten
Tak for i aar. Vi ses maaske igen til nytaarskoncert i Kertemindehallen en søndag eftermiddag i januar 2019