Hindsholm Musikforenings Orkester
og Årslev Amatørsymfoniorkester.


Orkestrets sammensætning. Kontakt.

Orkestret er et amatørsymfoniorkester på ca. 30 faste medlemmer under ledelse af musikskolelærer Henning Kjær fra Aarslev.
Orkestret består af strygere (1.-2-violin, bratsch, cello og kontrabas), træblæsere (fløjte, obo, klarinet, fagot), messingblæsere (horn, trompet, trombone) og slagtøj (pauker, stor- og lilletromme mm.). Det er åbent for enhver, som kan honorere de musikalske og tekniske krav, forudsat der er en ledig plads i den pågældende instrumentgruppe. Der er dog altid plads til flere STRYGERE.
Vi tilstræber det bedst mulige musikalske resultat; det hyggelige fællesskab spiller også en væsentlig rolle.

Kom og vær med! Spil "rigtig" musik!

Kontakt til orkestret kan ske til formanden Erik Nielsen via email ved at klikke på dette link:

eller Årslev-orkestret ved dirigent Henning Kjær

Kommentarer/rettelser til hjemmesiden, klik
Se orkestrets brochure Her