Tale af formanden, Erik Nielsen, ved samværet efter koncerten d. 4. maj 2005 i Dalby Forsamlingshus


Kære orkestermedlemmer, kære gæster, mine damer og herrer

D. 15.01.1930 samlede H.P. Christiansen for første gang en række amatørmusikere til at udøve det ædle orkestersammenspil. Dette foregik i hans hjem i Dalby, og den dato har vi traditionelt betragtet som begyndelsen på Hindsholm Musikforenings Orkester. Det er altså i år 75 år siden, dette skete, men prøveaftenerne blev hurtigt henlagt til Dalby Forsamlingshus – altså stedet, hvor Orkestret siden har udøvet sit virke, og hvor vi i aften også er forsamlet.

 

Det er ikke tiden nu at holde en lang tale, men jeg vil alligevel tillade mig kort at opridse væsentlige punkter i Orkestrets historie og herunder fremhæve vigtige personer. De første 5 år eksisterede kun Orkestret, og hvad der har været opført af musikalske værker til hvilke koncerter har vi ingen skr. dokumentation for. Sikkert er det dog, at H.P. Christiansen har været den altdominerende figur både dengang og i mange år fremover – han ledede Orkestret frem til 1950 - men vi er så heldige, at vi iblandt os i aften har hans søn Arne, som har spillet med i Orkestret fra starten, og som også i mange år spillede en vigtig rolle i kraft af, at han stod for underholdnings- og dansemusikken i forbindelse med de mange arrangementer, der blev afholdt, og det var jo vigtigt dengang! Endvidere har vi som gæst i aften også Knud Aage Larsen, tidligere kgl. Kapelmusikus, der ofte optrådte sammen med H.P´s anden søn, koncertmester Niels Simon Christiansen ligeledes i det Kgl. Kapel. Der er vel ingen grænser for, hvor ofte du Knud Aage sammen med Niels Simon har givet Koncertpolkaen af Lumbye, selv om jeg godt ved, at I også har opført mange andre værker i øvrigt sammen med Arne.

 

I 1935 bliver Hindsholm Musikforening stiftet kan man vel sige som en backinggruppe til Orkestret. Allerede det første år tegnedes der 478 medlemmer, og det er jo helt ubegribeligt set med vore dages øjne, at så mange mennesker bakkede op om vores Orkester, og det har selvfølgelig betydet umådelig meget for dets image i lokalsamfundet. Maleren P. Larsen Birkebjerg blev den første formand, H. P. var også med i bestyrelsen, endda helt frem til 1959, men specielt må man fremhæve J. Trier Rasmussen, bryggeren fra Mesinge, der sad i bestyrelsen fra begyndelsen og helt frem til 1982, hvor undertegnede i al beskedenhed afløste ham. Han gjorde en meget betydelig indsats for Foreningen, var formand i 2 perioder, fra 1946-1958 og fra 1963-1982. Efter ham blev Aksel Søgaard formand frem til 1996. Hans indsats for Orkestret – og nu taler vi ikke længere om Hindsholm Musikforening, som stille døde ud, blev også meget betydelig. Han stod som den centrale figur i den omlægning i Orkestrets virke, der kom til udtryk med indførelsen af de årlige nytårskoncerter, der har fundet sted siden 1992 i Kertemindehallen Desværre har vi ikke længere Aksel iblandt os, men vi har den glæde i aften, at Rita, hans kone, er til stede.

 

Ser vi på dirigentsiden, skal vi udover H. P. også fremhæve Lauritz Petersen, som dirigerede frem til 1967, hvorefter Arne Kærslund overtog posten frem til 1988. Med ham indledtes et stilskifte på dirigentposten. Mage til festligt menneske skal man vist lede længe efter, og utallige var de anekdoter, han kunne fyre af, samtidig med at han var en fremragende musiker. Hans tragiske død i 1988 var et stort tab for os alle. Siden da har vi ikke kunnet tale om så stor kontinuitet på dirigentposten, men vi har været heldige at kunne forlade os på Asger Bondo, som flere gange har hjulpet os i prekære situationer. Det siger vi tak for, selv om han tit har brokket sig over manglen på basser og over, at vi ikke har fået opstillet halmballer til at dæmpe akustikken i salen! Med de seneste 2 dirigenter, Kenneth Larsen og Stig Andersen, begge fra Odense Symfoniorkester, har vi kunnet glæde os over det professionelle niveau, de har lagt, samtidig med, at de begge har forstået kunsten at arbejde med amatører.

 

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tak til Kerteminde Kommune og til Dalby Forsamlingshus for stor velvilje. Tak til vore samarbejdspartnere Kerteminde Motetkor og Nenia Brassband for godt samarbejde. Tak til vores værter, Vilhelm og Ellinor Bülow, for en aldrig svigtende kulinarisk indsats. Det er en oplevelse at deltage i vores kaffebord på øveaftenerne. Endelig skal der lyde en stor tak til Niels Hansen for hans mangeårige store indsats for Orkestrets virke. Gad vide, hvad vi skulle gøre uden dig? Med disse ord vil jeg gerne hermed byde alle hjertelig velkommen.


▲Til toppen